УС на БУЛАТКА

Лидия Русева
Председател
тел: +359 889 632 845
e-mail: ruseva.lidia@gmail.com
Николай Йочев
Секретар по професионалните въпроси
тел: +359 889 307 394
e-mail: iotchev@gmail.com
Красимир Кънев
Секретар по административните въпроси
тел.: +359 889 210 932
e-mail: kanev_krasi@abv.bg
Цветан Димитров
Секретар по техническите въпроси
тел: +359 889 283 627
e-mail: tsetsodimitrov@yahoo.com
Явор Владимиров
Секретар по финансовите въпроси
тел.+359 878 322 991
e-mail: yavor.b.vladimirov@gmail.com