История на БУЛАТКА

БУЛАТКА е създадена като неправителствена организация през 1990 г., като членството е ограничено само до ръководители на полети.

Целите на БУЛАТКА са да подкрепя всички действия за повишаване на безопасността на контрола на въздушното движение и да защитава професионалните интереси на РП.

БУЛАТКА е член на Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети (IFATCA), която има 40-годишна история, с повече от 50 000 членове (ATCO) в 125 страни по света.

БУЛАТА присъства на 2-рата среща на членовете на IFATCA от Централна и Източна Европа през септември 2003 г. и на 23-тата Европейска регионална конференция на IFATCA през 2006 г.